Linn Asak Andersen har dirigert Opus 89 siden 2002.

Linn har nærmest vokst opp i kor, siden moren var korsanger og dirigent og hadde med seg Linn på øvelser fra hun var liten. Det ble derfor helt naturlig å begynne i skolekor og etter hvert voksenkor.

Hun er utdannet sanger og sangpedagog fra Norges Musikkhøyskole og Royal College of Music. Hun hadde sin diplomeksamenskonsert i London i 2002 og har siden det jobbet som frilanser.

For Linn er koret som et slags instrument som hun spiller på. Sangerne er som orgelpiper, og hvis en pipe ikke fungerer påvirker det helheten. Derfor er hun opptatt av å hjelpe sangerne til å hente fram det beste i seg selv. Sangerne har også sitt instrument, stemmen. For å få den til å låte best mulig er det viktig at sangerne får kroppen til å fungere godt; at de slipper ut magen og prøver å løse opp spenninger som sitter i kroppen.

Stemmen er personlig, og alle stemmer har en kvalitet, mener Linn. Noen synger sterkt, andre svakt. Kanskje har den som synger svakt noe som den andre kan dra nytte av?

Dirigentrollen er spennende, for dirigenten skal gi det sangerne trenger for å yte best mulig. Når Linn er på konserter, studerer hun ofte dirigenten. Hun er fascinert av hvordan ulike dirigenter jobber. Hvilke fakter bruker de? Hva fungerer? Kanskje oppdager hun noe hun kan ta med seg og bruke selv.

Linn er også fast dirigent for Langset blandede kor, har privatelever, benyttes som seminarholder for forskjellige kor og blir brukt som solist med diverse kor og orkestre.