Våre første 30 år

Foto: Alice Asplund

Opus 89 rundet 30 år i 2019.

Første kapittel i historien om Opus 89 ble skrevet 25. januar 1989. På initiativ fra Astrid Granly og Bjørnar Robertsen, møtte rundt 40 kvinner og menn opp i Råholt menighetshus til korets første øvelse. Bjørnar ble vår første dirigent, og forble trofast helt til sommeren 1995. Da kastet han inn taktstokken. Han er fortsatt en av våre gode samarbeidspartnere, blant annet som akkompagnatør på de tradisjonelle julekonsertene våre i Råholt kirke.

Etter Bjørnar hadde vi en turbulent periode på dirigentfronten i et par år. Av ulike grunner var flere dirigenter innom på korte opphold, blant andre Thorbjørn Lindhjem og Jaime Lewis. Først i 1997 fikk vi et nytt «fast forhold» med Øystein Moholt. Han dirigerte oss i fem år. I løpet av denne perioden begynte vi vår karriere som forsangere ved Eidsvollsbygningen 17. mai. Denne tradisjonen er etter hvert overtatt av Felleskoret, med sangere fra alle kor i Eidsvoll – også fra Opus 89.

Vårt hittil lengste kapittel hva dirigent angår, ble innledet i 2002 da Linn Asak Andersen sa ja til oss. Etter 16 år sammen, har dette forholdet blitt stødig og trygt – men på ingen måte kjedelig eller forutsigbart. Linn har høye ambisjoner, hun utfordrer oss og overrasker oss både hva angår repertoar og når det gjelder innøvingsmetoder. Hun har godt humør og en positiv utstråling som smitter over på oss. Øvelsene er alltid hyggelige.

Vårt 30-årsjubileum ble markert på flere vis: vi var på tur til Stockholm i juni og i september inviterte vi til stor jubileumskonsert. Siste kapittel om Opus 89 er ennå ikke skrevet. Er det opp til oss, vil det heller aldri bli det.