Personvernerklæring for Opus 89

Denne personvernerklæringen gjør rede for korets håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og Musikkens Studieforbund.

Behandlingsansvarlig i koret er styreleder. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger gjøres på epostadresse til korets styreleder.

Medlemskap

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-postadresse. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer for å motta offentlig tilskudd til drift av koret fra Musikkens Studieforbund. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne gi tilstrekkelig og aktuell informasjon knyttet til medlemskapet.

Når et nytt medlem melder seg inn i koret samtykker vedkommende til de områdene koret bruker personopplysninger til, f.eks. informasjonsskriv fra styret, invitasjon til aktuelle arrangementer m.m. samt innrapportering og fremmøteregistrering i Musikkens Studieforbunds tilskuddsportal.

Samtykkeerklæring gis på eget skjema som oppbevares sammen med innmeldingsskjema. Begge skjemaene oppbevares manuelt i eget mappe hos styreleder.

Ved avsluttet medlemskap slettes personopplysningene. Navn og dato for begynt og sluttet i koret beholdes for å bevare medlemshistorikken.

E-post

Medlemmet kan sende e-post til styret i koret v/styreleder. E-post bør ikke inneholde sensitiv informasjon. Dersom vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Informasjon fra styret

For at styret skal kunne sende deg aktuell og relevant informasjon må du oppgi din e-postadresse. Denne deles kun med andre kormedlemmer. E-postadressen slettes når den ikke lenger er i bruk.

Korets hjemmeside og facebook

Nettstedet vårt (www.opus89.no) og facebookside inneholder ikke personopplysninger utover navn og bilde. Det innhentes samtykke fra hvert medlem før det legges ut bilder fra våre konserter, arrangementer o.l.